Zásady zpracování osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

2. Kdo je správce osobních údajů?

Jsem Mgr. Marika Mikušová (mým trvalým bydlištěm je Dolní Sklenov 14, Hukvaldy, 739 46). Toto je moje IČ: 09742379 a provozuju webové stránky www.denikletusky.cz a www.kalendarletuskam.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuju, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Prohlašuju,  že jako správce vašich osobních údajů splňuju veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

3. Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailu marika@denikletusky.cz.

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám v různém rozsahu a to na základě toho, jaké služby využíváte nebo za jakým účelem jsou zpracovávány. Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

4.1. Poskytování služeb, plnění smlouvy

Zpracovávám tyto Vaše osobní údaje v různém rozsahu v závislosti na typu poskytovaného produktu, nebo služby: jméno, příjmení, tituly, adresa trvalého bydliště, přechodná adresa, e-mailová adresa, datum narození.

4.2. Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

4.3. Doprava

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji pro doručení fyzických produktů přepravní službou.

4.4. Marketing

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání informací o skvělých slevách, možnosti poštovného zdarma a dalších výhodných nabídek zákonem označovaných jako obchodní sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám to z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky a informace zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám informace o skvělých slevách, možnosti poštovného zdarma a dalších výhodných nabídkách pouze, když je chcete využít a když mi k tomu dáte souhlas, a to po dobu 7 let let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

4.5. Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 7 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

5. Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuju technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména: zabezpečený server jako úložiště dat, zabezpečená e-mailová komunikace, pokročilé šifrování na počítačích, šifrovaná data v mobilních telefonech, pokud je používám pro komunikaci s Vámi, veškeré fyzické dokumenty (např. účetní doklady, osobní studijní dokumenty) jsou uloženy v trezorech nebo uzamčených prostorách.

7. Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup někteří moji zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já, nebo kteří se na dané zpracování specializují. Jsou to například poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. jako poskytovatel e-mailingového řešení SmartEmailing, Redbit s.r.o. jako provozovatel Simpleshop a účetního systému Vyfakturuj.cz, Simpleshop s.r.o., Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Ltd., Microsoft, poskytovatel webhostingových řešení, účetní firma, grafická firma (např. při výrobě certifikátů), marketingoví specialisté, lektoři a konzultanti a koučové zabezpečující výuku a konzultace. Všem těmto třetím stranám jsou poskytovány pouze nezbytně nutné osobní údaje. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

8. Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: marika@denikletusky.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuju alespoň 60 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuju 60 dní. V některých případech jsem vázaná zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

10. Mlčenlivost

Dovoluju si Vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 1. října 2021

V Hukvaldech dne 1. října 2021